Even voorstellen.

Dit is mijn eerste blog. Die zal vooral gaan over de ontwikkelingen binnen de Vrijgemaakte Gereformeerde kerken (de GKv) omdat ik daar het grootste deel van mijn leven lid van geweest ben. Dat begon al in 1943, m'n geboortejaar. De GKv in Oldehove, m'n geboorteplaats, ontstond dus enkele jaren later. In Groningen ben ik biologie gaan studeren. Nadat ik biologieles was gaan geven aan een Scholengemeenschap in Leek en intussen getrouwd was, gingen we verhuizen naar Ede omdat ik daar ging werken als groepsleider in een kindertehuis (De Driehoek). Ik keerde terug als docent biologie en godsdienst aan de GSR te Rotterdam. Door alle jaren heen werd m'n aandacht steeds weer gericht op de verhouding Christelijk geloof en Natuurwetenschap. Na de eerste jaren van de studie biologie heb ik met laten overhalen de evolutietheorie te accepteren vanwege de steeds herhaalde, massieve argumentatie daarvoor. De laatste tijd ben ik me verder bezig gaan houden met de bestudering van de Geologie. De geologie is niet alleen een natuurwetenschap maar eveneens een historische wetenschap omdat ze sterk gericht is op aardperioden in een ver verleden. De volgorde daarvan tracht de geoloog vast te leggen. Langs die weg proberen die wetenschappers het ontstaan van aardlagen en daarin aanwezige organismen te verklaren. Aldus meent de geologie, in samenwerking met de biologie, een theorie over het ontstaan de levende wezens te kunnen geven. Ja zelfs een theorie over het ontstaan van de aarde, de planeten, de sterren en de sterrenstelsels. Eigenlijk een theorie over het ontstaan van het AL.